Framtidens Specialistläkare

7-10 september, 2021, Malmö
(utställning onsdag-fredag lunch, 8-10 september)

Malmö 2021-02-18
FSLs organisationskommitté har beslutat att flytta kongressen Framtidens Specialistläkare till den 7-10 september 2021 på grund av rådande Covid-19 läge. Ambitionen är att då erbjuda exakt samma kongress på samma plats och med samma program.

I och med att kongressen flyttas så kommer även bokade utställare att flyttas med till nya datumen 2021. 
Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena.
 
En stor del av framgången för FSL är den stora mängden kurser under kongressen. Det konceptet blir kvar och utvecklas. Vid mötet 2021 är det 13 år sedan kongressen startades.

Kongressens tre huvudteman är som vanligt: Ledarskap, Kommunikation och Vetenskap.
 
Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina och mycket uppskattade utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser och i välbesökta mingel.

Svenska Läkaresällskapet är på plats och håller i ett flertal programpunkter under kongressen. Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta BT, bastjänstgöring. Det är första delen i nya ST med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra deltagare.
Hemsida: http://framtidenslakare.se

Inom kort kommer en ny inbjudan sändas ut till potentiella utställare. De utställare som var inbokade till kongressen 2020 kommer likaså få information snart.

Har du frågor som rör utställningen kontakta mig på bo.magnusson@travekoscandinavia.se eller på 0703323390 så uppdaterar jag er gärna om läget.

Med vänliga hälsningar,
Bosse

Utställarlista

 • Achima Care
 • ACO Hud Nordic
 • Advanzpharma
 • Agila
 • Bonnier Healthcare
 • CampusPharma
 • Capio Närsjukvård
 • Centrum för sällsynta diagnoser Syd
 • Dignus Medical/Kletor
 • Fibromyalgiförbundet
 • Försäkringskassan
 • GSK Consumer Health
 • HemoCue
 • Internetmedicin
 • KRY
 • Liber
 • Lipus
 • Läkartidningen
 • Mediate Nordic
 • Medinet
 • Move Management

 

 • NGS Läkarbemanning
 • Pedersen van Hees Vårdmäklarna
 • Pelmatic Sweden
 • POA/Galen Pharma
 • Region Blekinge
 • Region Gävleborg
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Västmanland
 • Sjukhusläkarna
 • Socialstyrelsen
 • ST-läkare i Psykiatri
 • Studentlitteratur
 • Svenska Företagsläkarföreningen
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Svenska Palliativregistret
 • Sveriges läkarförbund
 • SYLF
 • Transmedica
 • Wieslab