1 november 2017
Traveko Scandinavia får nya ägare. Arnold Persson drar sig tillbaka och säljer sitt företag till Björn Delin och Bo Magnusson som i dag driver Mässbolaget BraMässor. Bo Magnusson går in som VD i Traveko Scandinavia och Björn Delin blir styrelseordförande. Företaget kommer att drivas vidare i Arnolds anda. Johan Lindbladh, tidigare förflutet från bl a AstraZeneca där han bl a drivit kongressen Allmänmedicinskt Forum, går in som anställd i en operativ roll. Arnold Persson kommer att finnas kvar i en rådgivande roll.