Mer information om kongressen 2023 kommer att läggas upp här inom kort!

Om FSL

FSLs organisationskommitté har nu öppnat anmälan till Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress den 8-10 september 2021 i Malmö Arena. Varmt välkomna!

Vi inom FSL brinner för att skapa mötesplatser där människor kan träffas fysiskt med allt vad det innebär av nätverkande, dialog, lärande och glädje. I år blir dock evenemanget helt digitalt, vilket öppnar för att fler deltagare kan vara med och också kan ta del av seminarier och utställning i efterhand. 

Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena. Vid mötet 2021 är det 13 år sedan kongressen startades. En stor del av framgången för FSL är kongresskurserna, som attraherar många ST läkare.
 
Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina digitala utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser.

Svenska Läkaresällskapet kommer att hålla i ett flertal programpunkter under kongressen. Vi har kvar den uppskattade Studierektorsdagen. Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta en heldag om BT, bastjänstgöring. Det är första delen i nya ST med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra deltagare.

Läs mer på framtidenslakare.se

Utställare & Expo Partner 2021


Utställare 2021


Utställarlista per den 26 augusti 2021