8-10 september, 2021, Malmö Arena

(Utställning onsdag-fredag lunch)

Nu kan du boka din e-monter på årets FSL!

För mer information, klicka på knapparna nedan eller kontakta bo.magnusson@travekoscandinavia.se

Sveriges största kongress med utbildning i fokus!

-"Pandemin har för alltid påverkat oss och den värld vi lever i. Vi har adapterat genom att ändra vårt sätt att arbeta, samarbeta och kommunicera", säger Christina Christoffersen, President för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.

-"Det finns en begynnande insikt i att vi har både en vårdskuld och en utbildningsskuld att hantera nu när vaccinprogrammet börjar få sin effekt", fortsätter hon.

-"Vi på FSL känner oss taggade och redo att ta oss an utmaningen!"

FSL brinner för utbildning/fortbildning och för att skapa möten mellan människor, så vi kan lära oss av varandra, inspirera varandra och framför allt inte uppfinna alla hjul själv. Därför satsar FSL i år på att genomföra en kongress där temat är Kommunikation. De flesta föredragen på kongressen kommer att spegla detta tema och under kongressveckan kan deltagarna gå 1 av 2 möjliga kurser  - Kommunikationskursen samt Ledarskapskursen. Kongressen har dessutom två viktiga dagar för studierektorer och handledare samt alla som påverkas av 2021 års BTST-författning. Dessa är BT-dagen och Studierektorsdagen, där aktörer från hela landet träffas och utväxlar erfarenheter och inspireras av varandras goda idéer.

Kongressen attraherar som vanligt även stora talare som är välkända deltagare i samhällsdebatten – i år kan deltagarna bl.a. få höra Emma Frans och Tomas Eriksson - båda bokaktuella, erfarna talare med viktiga budskap att förmedla.

Mer om FSL

FSLs organisationskommitté har nu öppnat anmälan till Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress den 8-10 september 2021 i Malmö Arena. Varmt välkomna!

Vi inom FSL brinner för att skapa mötesplatser där människor kan träffas fysiskt med allt vad det innebär av nätverkande, dialog, lärande och glädje. I år blir dock evenemanget helt digitalt, vilket öppnar för att fler deltagare kan vara med och också kan ta del av seminarier och utställning i efterhand. 

Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena. Vid mötet 2021 är det 13 år sedan kongressen startades. En stor del av framgången för FSL är kongresskurserna, som attraherar många ST läkare.
 
Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina digitala utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser.

Svenska Läkaresällskapet kommer att hålla i ett flertal programpunkter under kongressen. Vi har kvar den uppskattade Studierektorsdagen. Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta en heldag om BT, bastjänstgöring. Det är första delen i nya ST med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra deltagare.

Läs mer på framtidenslakare.se

Utställningar

I år blir det en digital utställning där alla utställare har en egen e-monter i den digitala plattformen, i vilken deltagarna även tar del av alla seminarierna.

Se vidare information genom att klicka på knapparna nedan.

Vill du ha kontakt och höra mer kan du kontakta mig på bo.magnusson@travekoscandinavia.se

Hälsningar,
Bosse

Utställare & Expo Partner


Utställare