Inbjudan utställare Anmälan  Praktisk Info Hallskiss Hotellinfo

Framtidens Specialistläkare 2020

1-4 sept, 2020 på Malmö Arena (utställningen onsd-fred lunch)
Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena.

Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina och mycket uppskattade utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser och i välbesökta mingel.

En stor del av framgången för FSL är den stora mängden kurser under kongressen. Det konceptet blir kvar och utvecklas. Vid mötet 2020 så firas 12-årsjubileum.

Ställ ut under Framtidens Specialistläkare

Mer info kommer i november 2019. Har du frågor om utställningen redan nu så går det bra att kontakta Johan Lindbladh (kontaktinfo längst ned).

Plats: Malmö Arena i Malmö
Hemsida/Program: http://framtidenslakare.se
Våra allmänna Villkor: -Klicka här

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se , mobil: 0733-351 424.

Välkomna till Malmö!
Johan Lindbladh
Traveko Scandinavia, utställningsansvarig

Kongresspresident Ola Björgell och Unicef-ambassadör Mark Levengood på FSL 2018.

Planering i full gång
Ola Björgell, kongressens president, och hans team har redan startat planeringen av programmet inför nästa höst.  Ola berättar att Svenska Läkaresällskapet är på plats och håller i ett flertal programpunkter under kongressen.

Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta BT, bastjänstgöring. Det blir första delen i nya ST och startar i juni 2020 med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra deltagare.
 

Framtidens Specialistläkare i media

Nedan finner du några länkar till vad som skrivits om FSL: 
SLS Aktuellt Nr 2/2018, sid 20-21
Framtidens Karriär
Utbildning & Fortbildning

Utställare 2018

Malmö, 5-7 september 2018