Nyhet

Rekordförsäljning på Röntgenveckan 

Röntgenveckan arrangeras i år i Örebro den 15 - 18 september och intresset från industrin att delta är redan nu högre än tidigare år. Nu sex månader innan Röntgenveckan 2020 går av stapeln är 80 % av utställningsytan redan bokad. 30 % fler företag har bokat jämfört med förra året vid samma tid .

"Vi ser ett större intresse än någonsin, och vi ser att vår aktiva bearbetning ger resultat", säger Johan Lindbladh, Event Manager på Traveko Scandinavia som är specialiserat på att sälja mässplatser och sponsorskap på medicinska konferenser och andra events. "Vi får ett väldigt bra gensvar från industrin när vi kontaktar dem angående medverkan och redan nu har de allra flesta av de ledande företagen i branschen bokat. Röntgenveckan fungerar väldigt väl som mötesplats för industrin", fortsätter Johan.

 


(20 feb 2020)


Röntgenveckan är en årlig nationell konferens för Sveriges intressenter inom radiologi och är ett av landets största medicinska möten. Röntgenveckan är adresserat till alla som befinner sig på en Röntgenavdelning och lockar läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer. 

Deltagarantalet brukar årligen ligga på ca 1500 deltagare. Konferensen är ett samarbete mellan arrangerande klinik, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) och Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR).

Klicka här om du vill veta mer om Röntgenveckan.

Våra möten 2020

För mer info och anmälan som utställare, klicka nedan:

26-27 mars 2020
Idrottsmedicin, Åre -Fyttas till hösten, Stockholm
23-24 april 
SSAS, Trollhättan -Flyttas till hösten, samma plats
17-21 augusti 
25-28 augusti
2-4-september
15-18 september
2019 
25-26 april 
19-23 augusti
27-30 augusti
17-20 september
26-27 november